Menu

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2621130

Statystyki

Flag Counter

OGŁOSZENIA

9 sierpnia 2019 r. – XIX niedziela zwykła

 

1.     Katecheza liturgiczna.

Od ostatniej katechezy poświęconej budynkowi kościelnemu i jego znaczenia symbolicznego przechodzimy dzisiaj do wymowy i znaczenia znaku jakim jest żywy Kościół, to znaczy wspólnota ochrzczonych i wezwanych na sprawowanie Eucharystii. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota.

Pierwsi chrześcijanie rozumieli zgromadzenie liturgiczne jako wspólnota, zjednoczenie, Kościół – Ecclesia, czyli zgromadzenie świętujące obecność Pana. Ten młody Kościół tak mocno przywiązywał wagę do zgromadzenia się na sprawowanie Pamiątki Pana, że w aktach męczenników z pierwszych wieków znajdujemy m.in. takie świadectwo: my nie możemy istnieć bez wspólnej celebracji Posiłku Pana. Pierwotne zgromadzenie chrześcijan skupiało ludzi z różnych stron świata, ale jednoczyła ich jedna wiara i jeden chrzest w imię Pana. Traktowali oni obecność na zgromadzeniu nie w wymiarze obowiązku, takie rozumienie pojawiło się znacznie później w historii Kościoła, lecz na podstawie wewnętrznej potrzeby wynikającej z wiary. Dlatego też, jak potwierdzają to wczesnochrześcijańskie źródła, zgromadzenie wiernych celebrujące liturgię, było niezwykle radosne i przepełniała je troska o chorych, podróżujących, a także o ludzi spoza Kościoła, modląc się za nich, by odnaleźli Boga i spokój swojej duszy.

Z biegiem historii Kościoła pojęcie zgromadzenia liturgicznego doczekało się znaczącej treści teologicznej. Zgromadzeni na sprawowanie liturgii są „epifanią Kościoła” czyli objawieniem się Kościoła, wspólnotą szczególnego dialogu między Chrystusem i Kościołem. Jest to także zapowiedź uczestnictwa w liturgii niebieskiego Jerusalem, czyli zapowiedzią czasów ostatecznych. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: Liturgię celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową. Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego «sakramentem jedności», a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast jego członków dotyczą w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzędów i czynnego udziału. Zgromadzenie, które celebruje, jest wspólnotą ochrzczonych, którzy poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary duchowe. To „kapłaństwo wspólne” jest kapłaństwem Chrystusa, jedynego Kapłana, w którym uczestniczą wszyscy członkowie. Matka Kościół bardzo pragnie, by wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czyn­ne­go udziału w obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty (1P 2,9) jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału. Ale nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność (Rz 12,4). Niektóre członki są powołane przez Boga, w Kościele i przez Kościół, do specjalnej służby na rzecz wspólnoty. Słudzy ci są wybierani i konsekrowani przez sakrament święceń, przez który Duch Święty uzdalnia ich do działania w osobie Chrystusa-Głowy, aby służyć wszystkim członkom Kościoła. Wyświęcony do posługi jest jakby „ikoną” Chrystusa Kapłana. Ponieważ właśnie w Eucharystii ukazuje się w pełni sakrament Kościoła, dlatego też w przewodniczeniu Eucharystii ujawnia się najpierw posługa biskupa, a w jedności z nim posługa prezbiterów i diakonów. Ze względu na spełnianie funkcji kapłaństwa wspólnego wiernych istnieją także inne szczególne posługi, nie udzielane przez sakrament święceń. Ich znaczenie zostaje określone przez biskupów na podstawie tradycji liturgicznych i potrzeb duszpasterskich. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. [nr 1140–1144].

Kiedy zatem celebrujemy świętą liturgię niechaj każdy z nas pomyśli o swoim nastawieniu wiary, o swoim zaangażowaniu w tę wspólnotę uczniów Chrystusa, o swoim zaangażowaniu w liturgię wyrażane poprzez śpiew, odpowiedzi, postawy.

2.      Bardzo dziękuję rodzinom z ul. Krańcowej za porządki w kościele i za ofiary na kwiaty. W piątek po mszy św. wieczorowej proszę kolejne rodzin państwa: Malickich, Biegalskich, Wiśnieckich, i Piątków. Od następnego tygodnia kolejka przejdzie na ul. Tylną.

3.      We czwartek 13. dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam na wieczorną mszę św. oraz modlitwę różańcową z procesją ku czci MB Fatimskiej.

4.      W piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, czciciela Matki Najświętszej. Dzień modlitw za pomordowanych w więzieniach, obozach i łagrach.

5.      W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w porządku niedzielnym. W czasie wszystkich mszy św. będzie błogosławieństwo przyniesionych wiązanek zbóż, ziół i owoców. Jest to zarazem święto państwowe, w tym roku również 100. rocznica bitwy Warszawskiej, a także Dzień Wojska Polskiego. Pamiętajmy o wywieszeniu w naszych domach flagi państwowej. Jeśli ktoś nie ma flagi w zakrystii można nabyć. Tego dnia również w czasie mszy św. o godz. 12.00 będziemy dziękowali Bogu za dar życia i posługi ks. Kanonika, a także za dar tegorocznych plonów.

6.      Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom i Opiekunom Aniołków za inicjatywę i pomalowanie sali duszpasterskiej, korytarza i toalety. Niestety w czasie prac po odsunięciu szaf z jednej ściany odpadł tynk. Ściana jest mocno zawilgocona i konieczne będzie jej osuszenie, wykonanie izolacji i nowego tynku…

7.      Dziękuję za ofiary na rzecz parafii z ubiegłej niedzieli; oraz indywidualną bezimienną ofiarę na remont kościoła. Za dzisiaj złożone ofiary na rzecz naszej działalności naszej diecezjalnej Caritas. Wszystkim ofiarodawcom gorące Bóg zapłać.

8.      W ostatnim tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Annę Grzegorczyk z Wólki Kątnej oraz Zuzannę Szyszkę z Kłody, a także ks. Stanisława Kowala, który w latach 1968-1970 był wikariuszem w naszej parafii. Wieczny odpoczynek…

9.      Dziękuję za dzisiejszą wspólną modlitwę i wszystkim życzę dobrego dnia Pańskiego.

Transmisja mszy św.

Dzisiaj jest

wtorek,
11 sierpnia 2020

(224. dzień roku)

Święta

Wtorek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Czytania liturgiczne

Liturgia Godzin

Biblia

 do czytania