Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1649473

Statystyki

 

Chrzest

Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1200.

 

Potrzebne dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z USC (odpis),

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),

- zaświadczenia z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (zaświadczenie dla rodziców chrzestnych).

I Komunia święta

I Komunia odbędzie się:

w kościele parafialnym w Markuszowie 24.05.2020r. podczas

Mszy św. o godz. 1200.

 

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w roku 2020.

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą:

- w niedzielnej Mszy św.

- w nabożeństwach Pierwszych Piątków Miesiąca

- spotkaniach formacyjnych

 

bieżące informacje dla kandydatów

 

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu

 

Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu poza uprawnioną parafią wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona.

 

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje:

- dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),

- udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich,

- trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

 

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami (świadkowie mają ze sobą dowód tożsamości) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.

 

Przygotowanie dekoracji kościoła, wykonywanie śpiewu oraz muzyki, a także filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

Potrzebne dokumenty:

- dowody osobiste,

- aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy),

- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany   na świadectwie chrztu),

- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka,

- świadectwo religii z ostatniej klasy,

- zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Nauki przedmałżeńskie odbywają się dwa razy w roku (w Adwencie i Wielkim Poście) w niedziele po Mszy św. o godz. 1200 w salce na plebanii.

Spowiedź

Niedziele i święta:

przed każdą Mszą świętą oraz podczas Mszy świętych. (730, 900, 1030 - Zastawie, 1200, 1700).

 

Dni powszednie:

15 minut przed Mszą świętą. (715, 1645 - zima, 1745 - lato)

 

Pierwsze Piątki Miesiąca:

Kościół w Markuszowie  715, 1630 - zima, 1730 - lato

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przewidziany jest dla ciężko chorych, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.

Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

Pogrzeb

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci), pogrzeb dziecka ochrzczonego lub nieochrzczonego.

 

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

- Msza św. w 30 dzień po śmierci

- Msza św. w rocznicę śmierci

- Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

- „Wypominki” w listopadzie

 

Potrzebne dokumenty:

- karta zgonu,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych, jeśli zgon nastąpił poza parafią

- informację o zmarłym, jeśli mieszkał na terenie innej parafii (wystawioną przez kapłana tam pracującego).

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary chrześcijańskiej lub Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Dzisiaj jest

środa,
22 stycznia 2020

(22. dzień roku)

Święta

Środa, II Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Wincentego, diakona i męcz. albo wsp. św. Wincentego Pallottiego, prezb.

Czytania liturgiczne

Słuchamy Biblii