Menu

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2545672

Statystyki

Flag Counter

Chrzest

Chrzty odbywają się w niedziel (poza wielkim postem) podczas mszy św. o godz. 12.00.

W tygodniu poprzedzającym chrzest, czyli między wtorkiem a sobotą, rodzice dziecka powinni przybyć do kancelarii parafialnej celem spisania aktu chrztu. W celu spisania aktu wymagane są następujące dokumenty:

- odpis aktu urodzenia dziecka z USC,

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (zaświadczenie dla rodziców chrzestnych).

I Komunia święta

I Komunia odbędzie się:

w kościele parafialnym w Markuszowie 27 i 28.06.2020r.

 

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania będzie udzielony 4 lipca 2020.

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą:

- w niedzielnej Mszy św.

- w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca

- spotkaniach formacyjnych

 

bieżące informacje dla kandydatów

 

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu;

- zaświadczenie dla świadków bierzmowania

 

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w parafii św. Józefa w Markuszowie

 

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej, celem spisania protokołu przedślubnego, najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:

- dowody osobiste,

- aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia nie wcześniej jak 6 miesięcy przed datą ślubu),

- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),

- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka,

- świadectwo religii z ostatniej klasy,

 

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu poza uprawnioną parafią wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona (tzw. licencja).

 

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje:

- dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),

- udział w naukach przedmałżeńskich (odbywają się dwa razy w roku w Adwencie i Wielkim Poście) rozpoczynają się w I niedzielę po mszy św. o godz. 12.00 w salce w domu parafialnym,

- trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej,

- dzień skupienia dla narzeczonych w jednym z wybranych miejsc i terminów (https://jabluszko.kuria.lublin.pl/dni-skupienia-dla-narzeczonych-w-2020-roku/ lub https://rodziny.kuria.lublin.pl/dni-skupienia-dla-narzeczonych-w-parafiach-lublina/).

 

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.

Potrzebne dokumenty:

- zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

- zaświadczenie o wygłoszonym zapowiedziach (jeśli jedno z narzeczonych jest z innej parafii);

- świadkowie powinni posiadać dowód tożsamości.

 

Przygotowanie dekoracji kościoła, wykonywanie śpiewu oraz muzyki, a także filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem. W związku z tym wartyo zapoznać się z dokumentami diecezjalnymi na ten temat: 

https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zarzadzenie-w-prawie-wykonywania-muzyki-podczas-celebracji-mszy-swietej/

a także

http://pliki.diecezja.lublin.pl/prawo/prawo_diecezjalne/regulamin_fotografow_i_operatorow_kamer.html

Spowiedź

Niedziele i święta:

przed każdą mszą świętą oraz podczas mszy świętych. (730, 900, 1030 - Zastawie, 1200, 1700).

 

Dni powszednie:

15 minut przed mszą świętą. (715, 1645 - zima, 1745 - lato)

 

Pierwsze piątki miesiąca:

kościół w Markuszowie  715, 1630 - zima, 1730 - lato

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przewidziany jest dla ciężko chorych, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.

Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

Pogrzeb

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci), pogrzeb dziecka ochrzczonego lub nieochrzczonego.

 

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

- Msza św. w 30 dzień po śmierci

- Msza św. w rocznicę śmierci

- Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

- „Wypominki” w listopadzie

 

Potrzebne dokumenty:

- odpis aktu zgonu z USC,

- karta zgonu,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych, jeśli zgon nastąpił poza parafią

- informację o zmarłym, jeśli mieszkał na terenie innej parafii (wystawioną przez kapłana tam pracującego).

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary chrześcijańskiej lub Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Transmisja mszy św.

Dzisiaj jest

niedziela,
12 lipca 2020

(194. dzień roku)

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok A, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Czytania liturgiczne

Liturgia Godzin

Biblia

 do czytania